Ķirurģijas aprīkojums

Jauns, lietots ķirurģijas aprīkojums