Sludinājumu ievietošanas noteikumi

Sludinājumu izvietošanu vietnē www.dalder.lv regulē Lietotāja vienošanās un Paziņojumu izvietošanas nosacījumi.

Noteikumu pārkāpumi, kā arī daudzu lietotāju sūdzību saņemšana par sludinājumiem var novest gan pie sludinājumu, gan pie to īpašnieku uzskaites ierakstu bloķēšanas.

Pievērsiet uzmanību, ka visiem sludinājumiem jāatbilst noteikumiem, neatkarīgi no tā, vai tiem tiek piemēroti papildus maksas pakalpojumi vai nē. Atklājot pārkāpumus, var tikt bloķēti arī apmaksātie sludinājumi.

Vispārējie noteikumi

Neiesniedziet vienu un to pašu sludinājumu vienā un tajā pašā sadaļā vairākas reizes.

Izņēmums:
 Kategorijās “Pakalpojumi”, “Bizness”, “Darbs” un apakškategorijā “Kravas auto un speciālā tehnika” ir pieļaujams izvietot paziņojumus ar viena un tā paša pakalpojuma vai preces piedāvājumu vairākās rubrikās.

Sludinājuma atkārtota iesniegšana arī skaitās sludinājuma noņemšana no publicēšanas un/vai tā dzēšana, tai skaitā līdz darbības termiņa beigām (līdz 30 dienām), un tad jauna sludinājuma izvietošana par to pašu preci.

Jums var būt tikai viens uzskaites ieraksts — nereģistrējieties atkārtoti ar citu e-pastu.

Nepiedāvājiet aizliegtas preces un pakalpojumus.

Izvietojiet sludinājumus tikai par pastāvošiem piedāvājumiem.

Iesniedziet sludinājumus tikai par konkrētajām precēm vai pakalpojumiem – vispārēja reklāmas rakstura sludinājumu iesniegšana vai bez konkrēta piedāvājuma nav pieļaujama. Nav pieļaujama arī preču pārdošana izsolē, izsoļu rīkošanas reklāma.

Aizliegts izvietot sludinājumus, kuri satur reklāmas informāciju, kā arī sludinājumus, kuros reklamēti:

-interneta resursi (portāli, forumi, iepazīšanās vietnes utt.);

-biznesi (veikali, kompānijas) un preču, pakalpojumu sortimenta un cenu uzskaitījums. Piemēram, "Mūsu veikals strādā no plkst. 10 līdz 22, bez brīvdienām".

Izvēlieties sludinājumam piemērotāko kategoriju un reģionu (pilsētu vai apdzīvoto vietu, kurā atrodas Prece), norādiet ticamus sludinājuma parametrus. Visai sludinājumā esošajai informācijai jāatbilst patiesībai.

Izvietojiet sludinājumus tikai par preču pārdošanu/piedāvājumu. Neiesniedziet sludinājumus:

- par pirkšanu (izņemot kategoriju “Nekustamais īpašums”, kurā paredzēta iespēja iegādāties nekustamā īpašuma objektus);

- par atradumu vai nozaudēšanu (mantu, dzīvnieku utt.);

- par materiālās palīdzības saņemšanu (līdzekļu vākšana un ārstēšana utt.).

Nav pieļaujama sludinājumu izvietošana par apšaubāmiem ienākumu gūšanas veidiem, tai skaitā interneta tīklā. Piemēram, "nosūtiet SMS un nopelnīsiet daudz vairāk".

Sludinājumā vai Lietotāja vārdā nav pieļaujams (virsraksts, teksts, fotogrāfijas, ievada video) erotisks, pornogrāfisks, necenzēts, ekstremāls vai cits, dalder.lv politikai neatbilstošs saturs.

Aizliegts sludinājumā vai lietotāja vārdā nesankcionēti/nepamatoti izmantot pazīstamu zīmolu logotipus un preču zīmolus. Nepievienojiet logotipus un kompāniju un organizāciju nosaukumus.

Sludinājumus par darba vakancēm ārzemēs atļauts izvietot tikai licencētiem uzņēmumiem.

Neizmantojiet programmas sludinājumu iesniegšanai un automātiskai ielādei sludinājumus bez dalder.lv atļaujas. Kontaktpersonu datiem, kuri norādīti sludinājumā, jāatbilst patiesībai. Laukam “Kontaktpersona” jāsatur jebkādu kontaktinformācija, ieskaitot vietņu adreses, telefonus, bet ne tikai. Nenorādiet trešās personas telefona numuru, elektronisko adresi vai citu kontaktinformāciju.

Sludinājuma nosaukumā jābūt tikai preces (vai pakalpojuma) nosaukumam un/vai tā modelim un svarīgiem parametriem, visu pārējo norādiet aprakstā. Nosaukumam jāatbilst aprakstam. Sludinājuma nosaukumu rakstiet krievu, latviešu vai angļu valodā — krievu burtu rakstīšana latīņu burtiem (transliterācija) nav pieļaujama. Aizliegts nepamatoti izmantot lielos burtus, speciālos simbolus. Nenorādiet jebkādu kontaktinformāciju, izņemot gadījumus, kad kontaktinformācijas norādīšana ir obligāta saskaņā ar likumu. Kontaktinformācijas jēdzienā mēs iekļaujam: telefona numuru, fizisko/juridisko/elektronisko adresi (e-pastu), adresi un vietnes nosaukumu (atsauces), ICQ, skype u.c.

Aizliegts virsrakstā nepamatoti izmantot vārdus, kuri piesaista uzmanību, tādus kā "Steidzami", “Аkcija” un “Uzmanību” un citus.

Paziņojuma aprakstam jābūt krievu, latviešu un angļu valodā, neizmantojiet svešvalodas un transliterāciju – krievu vārdu rakstīšanu latīņu burtiem. Nav pieļaujama arī nepamatota lielo burtu un speciālo simbolu izmantošana sludinājuma aprakstā.

Aprakstiet tieši to preci vai pakalpojumu, par kuru ir runa paziņojuma nosaukumā un kurš ir attēlots fotogrāfijās.

Sludinājuma aprakstam jāpārstāv tikai konkrētā prece, kura tiek piedāvāta, nevis jāreklamē kompānijas darbība vai citas tās pārstāvētās preces un pakalpojumi. Sludinājuma aprakstā pieļaujams norādīt sludinājumā piedāvātās preces iegādes un piegādes nosacījumus un variantus. Pavadpiedāvājuma saturam jābūt precīzi aprakstītam.

Aizliegts norādīt aprakstā atslēgas vārdus, lai atvieglotu pārdevēja sludinājumu meklēšanu, vairāku preču uzskaitījums, cenu lapu izvietojums (citu līdzīgu preču nosaukumi un cenas).

Aizliegts ievietot sludinājumus par repliku tirdzniecību.

Nav pieļaujama jebkura veida kontaktinformācija sludinājuma aprakstā, (ieskaitot atsauces, telefona numurus, saites,  ICQ, u.c.), izņemot gadījumus, kad minētā kontaktinformācija ir obligāta saskaņā ar likumu.

Paziņojuma fotogrāfijai jāatbilst paziņojuma virsrakstam un aprakstam. Nav pieļaujams izmantot fotogrāfijās ūdenszīmes. Nav pieļaujami kompāniju logotipi un organizāciju nosaukumi.

Nepievienojiet fotogrāfijas, kuras piesaista sludinājumam uzmanību šādā veidā:

-ar motivējošiem vārdiem, tādiem kā "Steidzami", "Uzmanību", "Akcija", "Izpārdošana" utt.; 

- ar attēliem, kuri apstrādāti ar speciālu redaktoru palīdzību (piemēram, ievietoti krāsu rāmī, ar nopludinātu fonu, ar teksta izvietojumu virs preces attēla u.c.).

Aizliegts izvietot uz foto jebkuru kontaktinformāciju (telefoni, adreses, atsauces un vietņu nosaukumi, ICQ utt.).

Cenai jābūt veselam skaitlim un tā jānorāda eiro valūtā. Norādiet tikai to cenu, par kuru piedāvājat preci vai pakalpojumu.

Ja piedāvājuma cena jebkāda iemesla dēļ ir samazināta (slikts stāvoklis, ir defekti, prece ir bojāta vai salauzta) norādiet to sludinājuma aprakstā. Neierakstiet cenu sludinājuma nosaukumā – šim nolūkam ir atsevišķs lauks.

Šos Nosacījumus dalder.lv var jebkurā laikā izmainīt, nepaziņojot to Lietotājam. Bezmaksas Sludinājumu servisa izmantošana pēc attiecīgo izmaiņu izdarīšanas nozīmē, ka Lietotājs tām bez ierunām piekrīt un nosaka tam attiecīgas saistības un atbildību par Nosacījumu ievērošanu.